Kwaliteit

De zorg die wij van LMzorg geven voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen.

  • Wij zorgen voor deskundig personeel. Sommige zorgverleners moeten in het  BIG-register staan om hun werk te mogen doen mocht dit het geval zijn dan dragen wij daar zorg voor.
  • Wij controleren of een nieuwe medewerker in het verleden geen ernstige fouten heeft gemaakt. Wij checken bijvoorbeeld het  waarschuwingsregister Zorg & Welzijn  of vragen een  VOG  aan.
  • Wij maken een  zorgplan   samen met de cliënt. Hierin staan afspraken over de zorg en ondersteuning. Dit plan bespreken wij minstens 1 keer per jaar met de cliënt.
  • LMzorg heeft een  cliëntenraad. Via de cliëntenraad kunnen cliënten meepraten over het beleid in uw organisatie.
  • LMzorg levert zorg van een goed niveau. De zorg is tijdig, veilig en effectief.
  • LMzorg heeft een  klachtenfunctionaris  en u bent aangesloten bij een onafhankelijke  geschilleninstantie.
  • LMzorg moet ieder jaar  verantwoording afleggen  over wat wij doen en hoe LMzorg de zorg organiseert.
  • Onze medewerkers kunnen incidenten melden en  ervan leren.

WTZi-toelating

Wij hebben een  WTZi-toelating   zodat wij zorg kunnen leveren die wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

Incidenten melden

Wij van LMzorg zijn verplicht incidenten, zoals calamiteiten, geweld in de zorgrelatie of ontslag wegens disfunctioneren, te melden bij de IGZ (Inspectie Gezondheidszorg). Deze verplichting geldt niet alleen voor instellingen die patiënten opnemen, maar bijvoorbeeld ook voor huisartsenposten en thuiszorgorganisaties.

Heeft u vragen over onze kwaliteit? Neem contact met ons op